Wydawnictwo PORTA MARE

PORTA MARE - Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa - wydawnictwo od lat specjalizujące się w wydawaniu publikacji o tematyce turystycznej i marynistycznej, pod obecną nazwą występuje od 1998 r., chociaż jego korzenie sięgają 1993 r. Tego bowiem roku zarejestrowałem firmę o nazwie Oficyna Wydawniczo-Reklamowa ?Promare? zajmującą się redagowaniem, wydawaniem i sprzedażą przewodników turystycznych i różnego rodzaju informatorów oraz wykonywaniem dla firm folderów, prospektów reklamowych, kalendarzy itp.

Dziewięćdziesiąta trzecia rocznica Gdyni

93 lata w życiu miasta to niewiele liczący się okres. Stwierdzenia tego nie można jednak absolutnie odnieść do Gdyni - kolebki nowoczesnej polskiej gospodarki morskiej, miasta, będącego dumą wszystkich Polaków. Miasta, które Stefan Żeromski określił jako ''niewysłowionej piękności poemat tworzony w drzewie, betonie i żelazie'', Kornel Makuszyński ''najpiękniejszym słowem polskiej mowy'', a Artur Maria Świnarski ''czynem, przed którym klęka słowo''.

Polska Morska prof. B. Kasprowicza

Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego ukazała się niedawno wyjątkowa książka, zatytułowana „Polska Morska prof. Bolesława Kasprowicza – pasja, praca i umiłowanie”, poświęcona niewyobrażalnie bogatemu życiorysowi, głównie zawodowemu jej bohatera, który należał również do „ojców założycieli” tego towarzystwa i samego muzeum morskiego w 1971 r.

Plama na sumieniu Europy

Od czasu gdy w „Obserwatorze Morskim” z września 2014 r. opisywaliśmy dramatyczne okoliczności uratowania przez załogę statku PLO Chodzież 97 uciekinierów z północnej Afryki, fala uchodźców z tej części tego „czarnego kontynentu” przez Morze Śródziemne do Europy jeszcze bardziej przybrała na sile. Niepokojąco urosła również liczba osób, które tej drogi nie pokonały, topiąc się, najczęściej razem z zdezelowaną do granic wytrzymałości jednostką pływającą, na którą zostali wsadzeni przez trudniących się tym procederem gangi przemytników, zapłaciwszy wcześniej 2-3 tys. dolarów.

Cywil, nowym dyrektorem Muzeum Marynarki Wojennej

Z Tomaszem Miegoniem, nowym dyrektorem Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni rozmawia Jerzy Drzemczewski.

WISTA Poland rośnie w siłę

Z Wandą Dobrowolską-Parfieńczyk, prezesem WISTA Poland rozmawia Jerzy Drzemczewski

Dziarski 65-latek

15 czerwca br. minęło 65 lat od powstania wyjątkowego, również w skali globalnej armatora, jakim jest Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe SA – CHIPOLBROK.

Korzenie spółki CMA-CGM Polska

3 lipca 2013 R. na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Polskiej Zjednoczonej Korporacji Bałtyckiej, spółka ta zmieniała nazwę na CMA CGM Polska Spółka z o. o. Zmianie też towarzyszyła zmiana adresu spółki, o czym piszemy w innym miejscu.

PLO - polarnym szlakiem

Niedawno światowe agencje i prasa shippingowa poinformowały o precedensowej podróży Północną Drogą Morską lodołamacza „Xuelong” („Śnieżny smok”), który pod egidą Chińskiego Instytutu Badań Polarnych z 119 naukowcami, również zagranicznymi na pokładzie przepłynął Ocean Arktyczny w obu kierunkach.

Poczet zasłużonych ludzi morza - Kpt. Tadeusz Dębicki

Niewielu spośród absolwentów naszej pierwszej Szkoły Morskiej w Tczewie było tak wszechstronnie utalentowanych, o tak barwnym zawodowym życiorysie i tak bardzo zasłużonych dla polskiej żeglugi jak kpt. Tadeusz Dębicki.

Udział statków PMH w tajnej akcji wywiadu PRL*

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji wywiadu wojskowego w pierwszych latach PRL, w którym znaczący udział miała flota handlowa pod biało-czerwoną banderą, były dostawy sprzętu wojskowego i broni dla walczących w wojnie domowej greckich i macedońskich partyzantów...

85 tys. żołnierzy Vietcongu na pokładzie „Kilińskiego”

W pierwszym dziesięcioleciu PRL polska flota handlowa wykorzystywana był nie tylko do przewozu ładunków i pasażerów. Wiele razy zatrudniano ją w różnego rodzaju operacjach o charakterze wojskowym...

Rejsy z ryżem dla głodującego Wietnamu

W latach 1954-1955 statki PLO: m/s Kiliński i m/s Curie-Skłodowska dostarczyły też dla głodującego Wietnamu trzy całostatkowe partie ładunku ryżu, przywiezionego z Rangunu.

Rola książek o tematyce morskiej w kształtowaniu świadomości morskiej polskiego społeczeństwa w latach 1920-2010

Dokonać wyboru 10 najlepszych książek o Morzu (umówiłem się p. posłem Janem Kulasem, że moja próba rankingu dotyczyć będzie tylko książek o tematyce morskiej) wydanych w latach 1920-2010, jest niezwykle trudne z wielu względów. Podstawowym jest zbyt długi, 90 letni okres który należałoby zanalizować.

75. rocznica zatonięcia pływającego salonu polskiej kultury

26 listopada 2014 r. minęła 75. rocznica od zatonięcia dumy i chluby II Rzeczypospolitej i Amerykańskiej Polonii transatlantyku „Piłsudski”. Tragedia wydarzyła się blisko brzegów Anglii, naprzeciw portu Hull (26 Mm od Outer Dowsing).

Partyzancki napad na „Krzywoustego”

Ms. „Bolesław Krzywousty” wypływa z Gdyni w swoją jubileuszową 50 podróż do portów Morza Czerwonego. 29 załogą dowodzi kpt. ż.w. Andrzej Sikorski, dla którego miał to być ostatni rejs przed przejściem na emeryturę. W podróży uczestniczy również pasażer, którym jest żona starszego mechanika Krystyna Makowska.