Polska Flota Handlowa w latach 1989-2017

Lata 90. ub. wieku były dla polskiej floty handlowej najgorszym okresem w jej ponad 90 letniej historii. W dekadzie lat 1990-2000 flota ta zmniejszyła się z 247 statków o nośności 4059 tys. ton do 128 jednostek o nośności 2551 tys. ton. W latach tych praktycznie przestało istnieć 90% floty Polskich Linii Oceanicznych, które w latach 70. i 80. były jednym z największych i najbardziej uniwersalnych armatorów liniowych Europy. Jeszcze na początku 1989 r. dysponowały one 104 statkami o nośności 985 tys. ton. Na 15 regularnie obsługiwanych szlakach żeglugowych statki te przewiozły 5,5 mln ton ładunków, z czego prawie 40% stanowiła skonteneryzowana drobnica. Dodam jeszcze, że załoga PLO liczyła wtedy prawie 8 tys. pracowników, z czego 5900 marynarzy i oficerów.

Wystawa Polskie Holowniki Morskie

Z przyjemnością informujemy, że w pomieszczeniach Miejskiej Informacji Turystycznej (parter dawnego budynku PLO) czynna jest przez cały październik wystawa zatytułowana GDYŃSKIE HOLOWNIKI. Jej autorem jest Waldemar Danielewicz, autor wydanego przez nasze wydawnictwo albumu pt. ?Polskie Holowniki Morskie 1920-2015?.

"Mayday!... Mayday!..." w Radiu Gdańsk

Miło nam zakomunikować, że wydana przez nasze wydawnictwo książka „Mayday!... Mayday!...”, będąca relacją dr Krystyny Obolewicz-Dąbrowskiej – lekarza i członkini załogi statku „Bolesław Krzywousty”, uprowadzonej przez partyzantów Ludowego Frontu Wyzwolenia Erytrei od 1 lutego br. będzie przez 2 miesiące codziennie czytana przez wybitną aktorkę Katarzynę Figurę w Radiu Gdańsk.

Konsolidacja PLO i POL-Levantu?

Niedawno decyzją rady nadzorczej PLO S.A. objął pan stanowisko prezesa zarządu tej spółki. Proszę powiedzieć co kryje się dzisiaj pod nazwą tej firmy i w jakiej kondycji ekonomicznej Pan ją objął?