PORTA MARE - Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa


Jesteśmy wydawnictwem od lat specjalizującym się w publikacjach turystycznych i marynistycznych. Pod obecną nazwą występujemy od 1998 r., chociaż nasze korzenie sięgają 1993 r. Wtedy bowiem Jerzy Drzemczewski, długoletni pracownik PLO (m.in. kierownik pracowni badań rynków żeglugowych w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym, naczelnik wydziału reklamy i informacji, rzecznik prasowy i redaktor naczelny zakładowego miesięcznika "Namiary") zarejestrował firmę o nazwie Oficyna Wydawniczo-Reklamowa "Promare" zajmującą się redagowaniem, wydawaniem i sprzedażą przewodników turystycznych oraz wykonywaniem dla firm folderów, prospektów reklamowych, kalendarzy itp. W 1996 r., za zgodą PLO, przekształcił on zakładowy miesięcznik "Namiary" w branżowe pismo całej polskiej gospodarki morskiej o nazwie "Namiary na Morze i Handel" oraz zaczął wydawać w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej rocznik: "Informator Gospodarki Morskiej".

W listopadzie 1998 r. wydawanie dwóch ostatnich pozycji (które wychodzą do dnia dzisiejszego) przejęła powstała na bazie tej firmy, spółka z o. o. "Promare". Pozostałą działalność od tego czasu kontynuowała Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa (w skrócie Porta Mare). Ponadto w latach 2005-2007, na zlecenie Związku Miast i Gmin Morskich wydawała ona i redagowała dwumiesięcznik "Czas Morza", a w latach 2007-2007 wspólnie z agencją Business & Promotion BIP Bipress w Szczecinie "Nadmorski Przegląd Gospodarczy". Przez pewien czas (lata 2006-2007) Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa była również współwłaścicielem (50 proc.) firmy Portal Morski Sp. z o. o. Od 2008 r. stale współpracuje ona z miesięcznikiem "Obserwator Morski", redagując m.in. stałą rubrykę "Kartki z historii gospodarki morskiej - Wydarzyło się przed laty".

Naszą podstawową działalnością jest jednak wydawanie książek, głównie albumów o najnowszej historii polskiej gospodarki morskiej. Naszymi modelowymi wydawnictwami są albumy poświęcone polskim transatlantykom, statkom PLO i PŻM, polskim holownikom i żaglowcom szkolnym, Gdyni Morze Pachnącej (dwie części: historyczna i współczesna), rybackiej flocie Władysławowa oraz monografii PLO i Chipolbroku, a także przewodniki turystyczne po Trójmieście i Pomorzu, które doczekały się już 18 wydań i edycji językowych. Wiele wydanych przez nas wydawnictw książek zostało wyróżnionych na targach książek i ogólnopolskich konkursach wydawniczych. Jest ono też dwukrotnym laureatem nagród specjalnych konkursu GTT na Promocję Turystyki Województwa Pomorskiego w 2011 r. za "całokształt wydawnictw turystycznych i promocję Trójmiasta i Pomorza" oraz za "wydawnictwa poświęcone historii polskiej żeglugi pasażerskiej" (albumy: "Legenda Batorego w fotografii", "Ostatni transatlantyk Stefan Batory", monografia o wszystkich 9 liniowcach pasażerskich - "Transatlantyki Polskie").

Szef i właściciel wydawnictwa Jerzy Drzemczewski na wniosek Związku Armatorów Polskich i Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za wybitne zasługi w pracy dziennikarskiej i publicystycznej oraz popularyzowania wiedzy o morzu postanowieniem z dnia 17 czerwca 2013 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Polski

W naszych planach wydawniczych mamy kilkanaście innych pozycji książkowych, z których najbardziej zaawansowane figurują w zakładce "Zapowiedzi".