Korzenie spółki CMA-CGM Polska

3 lipca 2013. na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Polskiej Zjednoczonej Korporacji Bałtyckiej, spółka ta zmieniała nazwę na CMA CGM Polska Spółka z o. o. Zmianie też towarzyszyła zmiana adresu spółki, o czym
piszemy w innym miejscu. Chociaż decyzja ta praktycznie nic istotnego nie zmieniła w działalności spółki,
wchodzącej już od 2003 r., razem ze swoim pryncypałem i udziałowcem: brytyjskim armatorem MacAndrews & Co.
w skład potężnego konsorcjum żeglugowego: Grupy CMA-CGM, zmiana ta jest dobrą okazją by przypomnieć
ogromną i wyjątkową rolę PZKB w historii polskiej żeglugi.

Polska Zjednoczona Korporacja Bałtycka jest bowiem najstarszą morską firmą agencyjna w Polsce,
zarejestrowaną 5 listopada 1930 r. w Gdyni, której podstawowym celem było reprezentowanie w Polsce
interesów brytyjskiego armatora United Baltic Corporation – UBC, akwirującą na jego rzecz ładunki i klarującą
jego statki. Była też jedynym prywatnym przedsiębiorstwem sektora gospodarki morskiej, które oparło się
procesowi nacjonalizacji w PRL-u. Podczas ponad 80-letniej działalności ani na jeden dzień nie przerwano
w nim pracy. Jego zasługą jest również pierwsze po wojnie regularne połączenie, którym była linia:
Gdynia-Londyn. Uruchomiono ją w 1945 roku, kiedy jeszcze z wielu akwenów Bałtyku i Morza Północnego nie usunięto pól minowych i wraków zagrażających bezpieczeństwu żeglugi.

Wyjątkowe zasługi PZKB - ma również we wdrażaniu w polskiej żegludze i gdyńskim porcie nowych technologii transportu i przeładunku, będąc wspólnie z UBC pionierem paletyzacji i konteneryzacji przewożonych ładunków.
M.in. z inicjatywy Korporacji zakupiono w 1965 r. pierwsze w Polsce kontenery, które były następnie
eksploatowane na liniach angielskich. Na liniach tych zaczęto eksploatować w 1971 r. również pierwsze statki kontenerowe: „Baltic Concord” i „Baltic Consort”. Ważnym dla polsko-brytyjskich stosunków żeglugowych wydarzeniem, cementującym współpracę między UBC i PLO, którego jednym z inicjatorów, a później
beneficjantów była Korporacja, miało miejsce 11 kwietnia 1979 r., kiedy obydwaj armatorzy podpisali umowę o powołaniu wspólnego serwisu POLANGLIA, obsługiwanego przez dwa bliźniacze, bardzo nowoczesne jak na
owe czasy statki ro-ro: „Baltic Eagle” oraz „Inowrocław”. Serwis ten zainaugurował 2 listopada 1979 r. statek UBC
– m/s „Baltic Eagle”. Od tej daty swoją działalność rozpoczął również Bałtycki Terminal Kontenerowy – BCT.

Warto też przypomnieć, że do 1972 r. kiedy to decyzją administracyjną zmonopolizowano działalność agencyjną
w Agencjach Morskich w Gdyni i Szczecinie, PZKB była również agentem żeglugowym 20 innych zagranicznych armatorów. Po 1989 r. niektórzy z nich powrócili do PZKB.

Od 1993 r. w działalności Korporacji coraz poważniej zaczął liczyć się francuski armator CMA, który w 1996 r.
łączy się z drugim dużym, francuskim armatorem CGM, stając się jednym z większych i bardzo dynamicznie rozwijających się globalnych przewoźników kontenerowych. Procesy globalizacyjne jakie miały miejsce w
światowej żegludze na początku obecnego wieku, sprawiły że Grupa CMA-CGM stała się wkrótce trzecim
światowym przewoźnikiem ładunków skonteneryzowanych, a PZKB jej agentem generalnym na Polskę. Od
2003 r. PZKB razem ze swoim 100 proc. udziałowcem MacAndrews, który był również spadkobiercą i
kontynuatorem działalności UBC, którego statki od 1919 r. zawijały do portów polskich, najpierw do Gdańska a od 1930 r. do Gdyni, również wchodzi w skład Grupy Kapitałowej CMA-CGM.

Bardziej szczegółowej informacje o działalności tej wyjątkowej w polskiej żegludze spółce, można znaleźć w
wydanej w 2008 r. książce mojego autorstwa „Przez tradycję do nowoczesności – Polska Zjednoczona
Korporacja Bałtycka 1930-2008”.

Nowa siedziba spółki CMA-CGM (dawna PZKB) przy ul. Polskiej.
Nowa siedziba spółki CMA-CGM (dawna PZKB) przy ul. Polskiej.


Jerzy Drzemczewski