Polska Morska prof. B. KasprowiczaStaraniem Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego ukazała się niedawno wyjątkowa książka, zatytułowana „Polska Morska prof. Bolesława Kasprowicza – pasja, praca i umiłowanie”, poświęcona niewyobrażalnie bogatemu życiorysowi, głównie zawodowemu jej bohatera, który należał również do „ojców założycieli” tego towarzystwa i samego muzeum morskiego w 1971 r. Ogromną ilość najróżniejszych informacji
tam zawartych udało się uporządkować i przygotować do druku red. Romanowi Kolickiemu, m.in. autorowi innej znakomitej książki pt. „Apetyt na życie” o innym tytanie pracy na rzecz rozwoju Polski Morskiej, niedawno zmarłym
prof. Witoldzie Andruszkiewiczu.

Książka jest hołdem oddanym jednemu z najbardziej zasłużonych dla rozwoju polskiej gospodarki morskiej naukowców. W swojej pierwszej części jest ona uzupełnieniem lub rozszerzeniem o wiele nowych wątków pominiętych lub tylko zasygnalizowanych w wydanych w 1965 r. przez Wydawnictwo Morskie wspomnieniach Profesora zatytułowanych „Byłem Juniorem”, ale dotyczących w zasadzie tylko okresu do 1945 r. Pozostałą jej
część stanowią głównie opis jego powojennego, chyba jeszcze bardziej aktywnego życia zawodowego i
naukowego widzianego oczyma jego najbliższych współpracowników.

Jak napisał w nocie od wydawcy prezes Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego dr Fryderyk
Tomala, który przez kilka lat był bliskim współpracownikiem Profesora, jednym z 23 jego doktorantów. Profesor odegrał tak ważną rolę w utworzeniu i funkcjonowaniu Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, a potem
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, ale również Instytutu Bałtyckiego, Instytutu Morskiego w Gdańsku,
Polskiej Izby Handlu Zagranicznego w Gdyni, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku i wielu innych organizacji i instytucji.

Stwierdził tam też, że opracowanie biografii profesora B. Kasprowicza tyle lat po Jego odejściu nie było łatwe i
dlatego szczególne podziękowania należą się zespołowi Jego współpracowników, a zwłaszcza profesorom
doktorom habilitowanym: Tadeuszowi Szczepaniakowi, Leopoldowi Kuźmie, Konradowi Misztalowi, Danucie Rucińskiej i Danielowi Dudzie, którzy wnieśli w tę biografię swoje wspomnienia o Profesorze, ocenili Jego
dorobek naukowy, jak również przedstawili swoją drogę do najwyższych stopni naukowych.

Książka składa się z 11 rozdziałów, ujętych w cztery części. Pierwsza część obejmująca 3 rozdziały, zatytułowana
„Saga rodu Kasprowiczów”, którą opracowała dr Alicja Krasucka, długoletnia współpracownica Profesora, która wzbogaciła jego biografię o wiele informacji zdobytych w archiwach w Poznaniu i Gnieźnie, pominiętych w
książce „Byłem Juniorem”. Uczyniła to zresztą w bardzo atrakcyjnej formie, wiernie oddającej ducha epoki obejmującej okres od przełom XIX i XX w. do końca II Wojny Światowej. Czytelników związanych z gospodarką
morską, w tej części szczególnie zainteresuje działalność Bolesława Kasprowicza w budującej się Gdyni,
zwłaszcza jako dyrektora powołanej 28 października 1930 r. Rady Interesantów Portu Gdynia, którą to funkcję
pełnił aż do wybuchu wojny.

W części II zatytułowanej „Bolesław Kasprowicz w służbie morza – naukowiec, dydaktyk, organizator” o
Profesorze wypowiadają się naukowcy, którzy współpracowali z nim jako rektorem Wyższej Szkoły Handlu
Morskiego (lata 1948-1951), a później dziekanem Wydziału Morskiego WSE w Sopocie (lata 1956-1960) oraz rektorem tej uczelni (lata 1962-1965), a także jako prezesem Rady Oddziału Polskiej Izby Handlu Zagranicznego
w Gdyni i członkiem Rady Nadzorczej przy Ministrze Żeglugi i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Nautologicznego Polskiej Akademii Nauk. Wśród wypowiadających znaleźli się m.in. profesorowie: Tadeusz Szczepaniak, Leopold Kuźma, Konrad Misztal, Witold Andruszkiewicz, Czesław Leśniak, Danuta Rucińska i
Daniel Duda. Warto dodać, że wszyscy wymienieni profesorowie, z wyjątkiem dwóch ostatnich było doktorantami
prof. B. Kasprowicza. O swoim Profesorze wypowiedzieli się również dwaj inni jego doktoranci: dr Stanisław Dąbrowa-Laskowski i dr hab. Jan Andrzej Majewski oraz w imieniu swoim i nieżyjącego męża prof. Zygmunta Krasuckiego dr Alicja Krasucka.

Część III, zatytułowana „Wierni ideom prof. Bolesława Kasprowicza” rozpoczyna 8 biogramów uczniów profesora opracowanych przez prof. Leopolda Kuźmę. Kolejny rozdział to wykaz doktorów promowanych przez Profesora Kasprowicza, z datami i tytułami rozpraw doktorskich. Ostatni IV część książki zatytułowana „Profesor Bolesław Kasprowicz jak w soczewce” rozpoczyna obszerne kalendarium życia Profesora oraz imponująca biografia jego
prac opracowana przez Zygmunta Brockiego i Konrada Misztala oraz zestaw publikacji poświęconych
Profesorowi.

Promocja tego wyjątkowego wydawnictwa odbyła się 2 grudnia ub. roku podczas uroczystego posiedzenia rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, na które przybyli również członkowie Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i wydziałów ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego dr Fryderyk Tomala, dziekan Wydziału Ekonomicznego UG prof. dr hab. Krzysztof Dobrowolski oraz dr Alicja Krasucka podczas promocji książki.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego dr Fryderyk Tomala, dziekan Wydziału Ekonomicznego UG prof. dr hab. Krzysztof Dobrowolski oraz dr Alicja Krasucka podczas promocji książki.

Podczas promocji głos zabrał m.in. prof. Daniel Duda, który m.in. poinformował zebranych, że na wniosek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego od 2013 r. prof. B. Kasprowicz ma tablicę pamiątkową w Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie.
Podczas promocji głos zabrał m.in. prof. Daniel Duda, który m.in. poinformował zebranych, że na wniosek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego od 2013 r. prof. B. Kasprowicz ma tablicę pamiątkową w Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie.