Pożegnanie Atlantyku

Dostępność: TAK
30 PLN
Książka "Pożegnanie Atlantyku" poświęcona jest ostatniemu liniowemu rejsowi "Stefana Batorego", który z kilku powodów ma trwałe miejsce nie tylko w historii polskiej żeglugi. Podróż ta, która zakończyła się 21 października 1987 r.,
  Więcej

"Pożegnanie Atlantyku" Jerzy Drzemczewski

Promocja książki "Pożegnanie Atlantyku", poświęconej ostatniej liniowej podróży "Stefana Batorego", w 1987 r. - kończącej wspaniałą, pełną chluby 57-letnią historię polskiej żeglugi pasażerskiej przez Atlantyk, połączona z uroczystym jej wodowaniem (aktu tego dokonała córka autora Joanna Kołodziejczak) odbyła się w Muzeum Miasta Gdyni. Przybyło na nią dosłownie z całej Polski ok. 100 pasażerów i członków załogi "Stefana Batorego" - uczestników tego wyjątkowego rejsu, z jego dowódcą i głównym jej bohaterem kpt. ż.w. Hieronimem Majkiem.