"Pożegnanie Atlantyku" Jerzy Drzemczewski

Promocja książki "Pożegnanie Atlantyku", poświęconej ostatniej liniowej podróży "Stefana Batorego", w 1987 r. - kończącej wspaniałą, pełną chluby 57-letnią historię polskiej żeglugi pasażerskiej przez Atlantyk, połączona z uroczystym jej wodowaniem (aktu tego dokonała córka autora Joanna Kołodziejczak) odbyła się w Muzeum Miasta Gdyni. Przybyło na nią dosłownie z całej Polski ok. 100 pasażerów i członków załogi "Stefana Batorego" - uczestników tego wyjątkowego rejsu, z jego dowódcą i głównym jej bohaterem kpt. ż.w. Hieronimem Majkiem. Na sali obecni byli również najbardziej zasłużeni dla żeglugi pasażerskiej kapitanowie, m.in. obchodzący niedawno jubileusz 90-lecia, kpt. ż.w. Jerzy Pszenny, który był pierwszym kapitanem "Stefana Batorego", przyprowadził go z Holandii i nadzorował jego przebudowę w GSR, a wcześniej przez 7 lat dowodził "Batorym", kpt. ż.w. Krzysztof Meissner - ostatni kapitan "Batorego", który odprowadził go do stoczni złomowej w Hongkongu i kpt. ż.w. Leszek Górecki - dowódca "Stefana" (ex. "Stefan Batory"), który po prawie dwuletnim wykorzystywaniu go w Göteborgu jako pływającego domu dla azylantów, odprowadził go na rędę Pireusu.

Podczas laudacji o jej autorze znakomity historyk najnowszych dziejów polskiej gospodarki morskiej prof. zw. Jan Kazimierz Sawicki stwierdził, że omawiana książka jest już ósmą pozycją Jerzego Drzemczewskiego wśród 57 tomów serii wydawniczej "Księgi Floty Ojczystej", a ktoś z sali dodał, że 26 pozycją autorską sygnowaną jego nazwiskiem znajdującą się w katalogu Biblioteki Narodowej.