Legenda "Batorego" w fotografii

30 dni nr 1(87) styczeń/luty 2010
30 dni nr 1(87) styczeń/luty 2010

Obserwator morski nr 2 (21) luty 2010
Obserwator morski nr 2 (21) luty 2010

Nadmorski Przegląd Gospodarczy nr 1(97)/2010
Nadmorski Przegląd Gospodarczy nr 1(97)/2010