Na śródziemnomorskim szlaku 1924-2008

Nadmorski Przegląd Gospodarczy


Okręty Wojenne nr 6/2009 (98) listopad-grudzień


Nasze Morze nr 10 październik 2009

Książka to bezcenny wręcz przyczynek do historii polskiej floty handlowej. Praca nosi tytuł "Na śródziemnomorskim szlaku 1924-2008". Jej autorem jest Jerzy Drzemczewski, a wydana została
nakładem Pomorskiej Oficyny Wydawniczo-Reklamowej Porta Mare, jako 31 tom serii "Księgi Floty
Ojczystej". Drzemczewski, pisujący także na naszych łamach, określa tę publikację jako "dzieło życia",
bo jej przygotowaniu poświęcił kilka lat. To oczywiście przesada, autor napisze zapewne niejedną
jeszcze tego rodzaju pracę. Ta opisuje dzieje polskiej żeglugi po Morzu Śródziemnym, zarówno
pasażerskiej, jak i towarowej, w podanym tytule przedziale czasowym. Czekamy na kolejne
podobne opracowania.

Tomasz Falba