"Mayday!... Mayday!..." Krystyna Obolewicz-Dąbrowska

Dnia 29 października 2014 r. w sali balowej Domu Marynarza w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 1 odbyła się uroczysta promocja książki p. Krystyny Obolewicz-Dąbrowskiej "Mayday!... Mayday!..."