Polskie Linie Oceaniczne Album Floty 1951-2017

NAKŁAD WYCZERPANY !!

Trzecie poprawione i uzupełnione wydanie POLSKIE LINIE OCEANICZNE ALBUM FLOTY 1951-2017, które
zawiera opisy historii każdego z 380 statków eksploatowanych przez Polskie Linie Oceaniczne od 1951 r.,
kiedy przedsiębiorstwo to formalnie powstało. Większość stron tego albumu poświęcona jest jednemu
statkowi i składa się z krótkiej charakterystyki jego parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz
historii statku, zilustrowanej 2-3 zdjęciami przedstawiającymi sylwetkę statku na morzu, jego postój
w porcie i inne ważne wydarzenia związane ze statkiem. Autorami i redaktorami albumu są Krzysztof
Adamczyk z PLO, pełniący obecnie m.in. funkcję sekretarza Rady Nadzorczej PLO SA, Bohdan Huras
były dyrektor ds. inspekcji przemysłowych w Polsce Lloyd's Register (Polska) Sp. z o. o oraz Jerzy
Drzemczewski - obecnie wydawca i dziennikarz, a wcześniej m.in. długoletni rzecznik prasowy PLO
i redaktor naczelny dwutygodnika branżowego "Namiary na Morze i Handel".