RYBACKA FLOTA WŁADYSŁAWOWA

NAKŁAD WYCZERPANY !!


Album RYBACKA FLOTA WŁADYSŁAWOWA jest już trzecią, wznowioną, z okazji 60 lecia miasta Władysławowa, mocno zaktualizowaną jego edycją. Autorami książki,która poprzedzona jest słowem wstępnym burmistrza Władysławowa Romana Kużela, są: Bohdan Huras i Franciszek Necel, a jej treść, obejmująca prawie 500 str. formatu A-4, w całości poświęcona jest historii kilkuset jednostek rybackich zarejestrowanych w porcie Władysławowo, od chwili jego powstania w 1938 r. do dnia dzisiejszego.

RYBACKA FLOTA WŁADYSŁAWOWA okładka
RYBACKA FLOTA WŁADYSŁAWOWA okładka

W pierwszej części, ogólnej, przedstawiona jest historia powstania portu i kolejnych etapów jego rozwoju, łącznie z okresem II wojny światowej, aż po czasy współczesne. Drugą jego część stanowi alfabetyczne zestawienie jednostek rybackich noszących w różnych okresach oznakę oznaczającą przynależność do portu we Władysławowie. Wreszcie w trzeciej części autorzy albumu prezentują władysławowskich szyprów i właścicieli jednostek rybackich.