Album "DAR MŁODZIEŻY" - 40 LAT

NAKŁAD WYCZERPANY !!


"Dar Młodzieży" - jeden z najpiękniejszych i najpopularniejszych żaglowców świata, którego armatorem jest Uniwersytet Morski w Gdyni, obchodzi w tym roku 40 lecie swojej służby na morzu. Na 200 stronach formatu A 4 szesnastu autorów, głownie związanych z historią tego legendarnego żaglowca opisuje najsłynniejsze jego rejsy i dokonania, bogato ilustrując je wyjątkowo pięknymi i oryginalnymi zdjęciami. Są tam więc opisy najsłynniejszych jego podróży: z dwoma rejsami dookoła świata na czele - w latach 1987 - 1988, w którym polski żaglowiec był chyba największą gwiazdą obchodów dwustulecia osadnictwa europejskiego w Australii oraz w latach 2018 - 2019,kiedy upamiętniał on swoim rejsem z kilkuset osobową grupą polskiej młodzieży na pokładzie, stulecie niepodległości naszego kraju i podczas którego jego załoga i uczestnicy spotykali się w Panamie z papieżem Franciszkiem.
Sporo miejsca w albumie poświęcono również inicjatorom budowy żaglowca, społecznej zbiórce środków na ten cel oraz samej jego budowie, a także jego niezwykle istotnej roli dla całego polskiego szkolnictwa morskiego ("Dar Młodzieży" od 2012 roku jest honorowym ambasadorem Szczecina).