Gdynia Morzem Pachnąca I część - II wydanie

NAKŁAD WYCZERPANY !!

Drodzy Czytelnicy!
Wobec ciągle dużego, niezaspokojonego popytu na wydany w 2017 r. album "Gdynia Morzem Pachnąca", wydawnictwo PORTA MARE postanowiło go wznowić. Zaczynamy od wydania jego pierwszej, historycznej części. Na ponad 500 zdjęciach pokazujemy dzieje Gdyni od 1884 r. do 1989 r., czyli do dokonanej w naszym kraju transformacji ustrojowej.
Jego mottem, podobnie jak dwóch następnych jego części, jest słynne powiedzenie głównego twórcy morskiej Gdyni Eugeniusza Kwiatkowskiego: "Gdynia i morze to jedno". Co owa myśl oznaczała w praktyce oraz jak w poszczególnych okresach naszej historii wykorzystywane było nadmorskie położenie Gdyni, pokazujemy w albumie poprzez dobór chronologicznie prezentowanych fotografii. Przedstawiają one najistotniejsze - naszym zdaniem - wydarzenia w Gdyni i problemy jej mieszkańców, co uzasadniamy w krótkim komentarzu znajdującym się na prawie każdej stronie albumu.
Gorąco też polecamy Czytelnikom drugi i trzeci tom albumu "Gdynia Pachnąca Morzem", które są w przygotowaniu. Drugi tom obejmować będzie dzieje miasta i portu po transformacji ustrojowej od 1990 r. do dnia dzisiejszego. Natomiast trzeci będzie poświęcony Gdyni współczesnej oraz planom i projektom jej rozwoju.