Polskie Linie Oceaniczne 1951-2012. Zarys działalności

NAKŁAD WYCZERPANY !!

A autor tej bogato ilustrowanej książki na 360 stronach formatu 230x300 mm, przypomina historię tego przez kilkadziesiąt lat największego polskiego armatora i jednego z największych w Europie, dysponującego w
najlepszym okresie swojego rozwoju, czyli w 1976 r. flotyllą 185 statków o nośności ponad miliona ton zatrudniającego ok. 13 tys. pracowników. Ta ogromna flota obsługiwała w latach 70. i 80. 33 linie regularne łączące porty polskie z ok. 500 portami leżącymi na wszystkich kontynentach świata.

Polskie Linie Oceaniczne przez wiele lat były jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek polskiej
gospodarki w świecie, zwłaszcza w Azji, Afryce, Australii, Oceanii i Ameryce Południowej. Działalność gospodarcza prowadzona przez PLO dawała pracę dziesiątkom innych firm obrotu portowo-morskiego,
nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych krajach, zwłaszcza europejskich.

Najwięcej miejsca w książce zajmują niezwykle złożone, wielowątkowe zagadnienia i problemy ostatniego
20-lecia. Częściową odpowiedź na pytanie jaka jest to tematyka daje prezentowany poniżej spis treści
czterech ostatnich rozdziałów tej monografii.

IV. Lata siedemdziesiąte..........................................................................59
- Reorganizacja PLO.........................................................................................59
- Liniowce PŻM przekazane PLO........................................................................60
- Ekspresowcami do Japonii..............................................................................61
- Indyjsko-polska umowa żeglugowa................................................................. 63
- Nowe linie.....................................................................................................64
- Linia do Wielkich Jezior Amerykańskich............................................................65
- Rozwój żeglugi promowej..............................................................................66
- Szczególna pozycja linii zachodniej Afryki.........................................................67
- Zaminowanie Haiphongu................................................................................68
- Tragedia załogi ''Józefa Conrada''....................................................................69
- Semikontenerowce typu ''Franciszek Zubrzycki''.................................................69
- Liceum Morskie.............................................................................................72
- Konteneryzacja linii europejskich.....................................................................73
- Linia Południowego Pacyfiku...........................................................................75
- Koniec kamuflażu Chipolbroku.........................................................................77
- Armator chłodniowców..................................................................................77
- 10 semikontenerowców nie uczyniło wiosny?....................................................78
- Sukcesy i kłopoty pioniera konteneryzacji.........................................................79
- ''Inowrocław'' - pierwszy nowoczesny liniowiec.................................................84
- Bilans dekady................................................................................................85
V. Lata osiemdziesiąte............................................................................87
- Na takie statki polska żegluga czekała od lat.....................................................87
- Statkiem ro-ro do Australii..............................................................................90
- Okres stanu wojennego..................................................................................92
- Powstanie PTO S.A........................................................................................93
- Nie tylko stan wojenny....................................................................................94
- Odrobina optymizmu......................................................................................96
- Radykalna zmiana organizacji PLO...................................................................99
- Konteneryzacja wymusza komputeryzację......................................................102
- Szósty w Europie, 20. w świecie armator kontenerowy....................................103
- Ważne przedsięwzięcia żeglugowe 1988 r......................................................105
- Kres 57-letniej historii polskich transatlantyków...............................................107
- Sprzedaż najnowocześniejszych i największych statków..................................109
- Spóźniona refleksja......................................................................................112
- Rewolucja w remontach...............................................................................114
- 1989 - najlepszy rok dekady..........................................................................116
- Morskie katastrofy i tragedie.........................................................................119
- Akcje ratownicze załóg polskich liniowców.....................................................121
VI. Pierwsze lata po transformacji ustrojowej.........................................123
- Plan Balcerowicza i jego skutki......................................................................123
- Uprowadzenie ''Krzywoustego''......................................................................125
- PLO holdingiem?..........................................................................................127
- Rezygnacja dyr. Kazimierza Misiejuka.............................................................132
- Nowy dyrektor naczelny................................................................................133
- Nowa polityka żeglugowa..............................................................................135
- Własne spółki za granicą..............................................................................136
- Rok 1991 - bez euforii..................................................................................138
- Polski rząd - obojętny...................................................................................139
- Dwuwładza.................................................................................................142
- Zmiana goni zmianę.....................................................................................143
- Minister i dyrektor o sytuacji w PLO...............................................................146
- Nowy armator ? Euroafrica...........................................................................147
- Minorowy przełom roku................................................................................150
- Bariery dla efektywnego działania..................................................................153
- Rujnujące raty.............................................................................................154
- Dwie kolejne spółki Grupy PLO......................................................................156
- Próby aktywizacji linii południowoamerykańskich.............................................160
- Syzyfowa walka z kryzysem..........................................................................161
- Być albo nie być linii północnoamerykańskiej...................................................163
- Sprzedaż najcenniejszych klejnotów..............................................................164
- Tragedia, która poraziła Polskę.....................................................................166
VII. Zarząd komisaryczny w PLO............................................................169
- Powołanie zarządu komisarycznego...............................................................169
- Powstanie spółek: POL-Levant i POL-America..................................................171
- Porozumienie PLO z ACL i MSC......................................................................174
- PLO czekają na koło ratunkowe.....................................................................176
- EURO-EAST Lines Luxemburg........................................................................178
- Związki zawodowe protestują.......................................................................179
- System kontraktowy i zwolnienia grupowe......................................................182
- Przyśpieszenie procesu restrukturyzacji PLO...................................................185
- Skutki przyspieszonej edukacji decydentów?...................................................189
- Zmiana głównego sternika PLO.....................................................................191
- Racjonalizacja głównych serwisów................................................................194
- Minister powołuje radę nadzorczą.................................................................196
- Sprzedaż majątku lądowego.........................................................................198
- Konsolidacja Grupy PLO................................................................................199
- Trzeci komisarz PLO.....................................................................................204
- Podobno było widać światło w tunelu.............................................................205
- Kierunek Antarktyda.....................................................................................207
- Zmiany na szlaku dalekowschodnim...............................................................208
- Gdynia Travel Center....................................................................................210
- POL-Atlantic - kolejna próba ratowania linii północnoamerykańskiej..................212
- PLO bez deficytu..........................................................................................215
- Przed PLO siedem lat tłustych?......................................................................218
- Kryzys azjatycki zniweczył rozwój holdingu.....................................................219
- Kontrakt z VROON - szansa na odzyskanie rynku azjatyckiego?.........................222
- Dom Marynarza w wersji luks.......................................................................226
- Upadłość spółek: POL-Atlantic i POLCONTAINER..............................................228
- Rezygnacja M. Hapki z funkcji zarządcy komisarycznego..................................233
VIII. Przełom XX i XXI w.......................................................................235
- Nowi sternicy PLO........................................................................................235
- Upadła gwiazda oceanów.............................................................................239
- Dramatyczna sytuacja polskiej żeglugi............................................................240
- Okoliczności upadłości lub likwidacji najcenniejszych zagranicznych spółek PLO...246
- Bilans dekady...............................................................................................248
- Fatalny początek XXI wieku...........................................................................253
- Bankructwo POL-America S.A. i jego przyczyny...............................................257
- Areszty statków grupy PLO............................................................................261
- Upadłość spółki POL-Asia Linie Żeglugowe......................................................266
IX. Walka o przetrwanie........................................................................269
- Związkowcy NSZZ ''S'' o winnych samolikwidacji polskiej floty...........................271
- Grupa PLO pod lupą prokuratury i NIK-u..........................................................273
- Zwycięski bój o samodzielność Euroafriki........................................................274
- Bliska współpraca ze Stocznią Gdynia szansą dla PLO?....................................277
- POL-Euro - nowy armator Grupy PLO.............................................................280
- Jak Stocznia Gdynia została właścicielem POL-Supply?.....................................282
- Personalne roszady......................................................................................283
- Ambitne nowe cele PLO................................................................................284
- Cała naprzód POL-Levantu............................................................................286
- Zmiana strategii PLO....................................................................................290
- Okres stabilizacji PLO S.A.............................................................................293
- Lata koniunktury i kryzysu.............................................................................297
- Zmiana wachty w PLO i POL-Levancie.............................................................301
Kalendarium najważniejszych wydarzeń bezpośrednio i pośrednio związanych z historią PLO....305