Nagroda dla naszego wydawnictwa

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasze wydawnictwo PORTA MARE ? Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa otrzymało nagrodę specjalną ?za całokształt wydawnictw turystycznych oraz promocję Trójmiasta i Pomorza?. Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest przez Komisję Konkursową Gdańskich Targów
Turystycznych GTT w Konkursie Najlepsza Promocja Turystyki Województwa Pomorskiego 2011 co roku podczas Gdańskich Targów Turystycznych.

Nagroda specjalna „za całokształt wydawnictw turystycznych oraz promocję Trójmiasta i Pomorza”
Nagroda specjalna „za całokształt wydawnictw turystycznych oraz promocję Trójmiasta i Pomorza”


W swojej 17-letniej historii wydaliśmy 13 edycji
i wersji językowych przewodników turystycznych oraz cztery
albumy krajoznawcze ukazujących piękno Ziemi Pomorskiej. Największymi hitami wydawniczymi były autorskie albumy
Krzysztofa Kamińskiego: ?Trójmiejski Park Krajobrazowy ?
Cztery Pory Roku? w wersji polskiej i angielskiej oraz
?Kaszubskim Brzegiem Bałtyku ? Nadmorski Park
Krajobrazowy? w wersji polskiej i niemieckiej oraz przewodnik ?Zwiedzamy Kaszuby samochodem?. Nakłady przewodnika i albumów z wyjątkiem polskiej wersji drugiego wydania ?Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego? i niemieckiej
?Kaszubskim Brzegiem Bałtyku? są już niestety wyczerpane. Ostatnio wydanymi pozycjami był szwedzka wersja
przewodnika ?Trójmiasto? - ?Trestaden?, polskie wersje przewodników ?Trójmiasto i okolice? oraz ?Zwiedzamy Kociewie, Żuławy i Powiśle samochodem?.Również właściciel naszego wydawnictwa i autor naszych największych bestsellerów Jerzy Drzemczewski
otrzymał nagrodę specjalną w kategorii publikacja turystyczna w konkursie Najlepsza Promocja Turystyki Województwa Pomorskiego 2011, za wydawnictwa poświęcone historii polskiej żeglugi pasażerskiej. Dodajmy,
że chodzi o trzy pozycje książkowe: ?Transatlantyki Polskie? oraz albumów: ?Legenda Batorego w fotografii? i
?Ostatni transatlantyk Stefan Batory?.
Nagroda w kategorii - Najlepsza Promocja Turystyki Województwa Pomorskiego 2011, za wydawnictwa poświęcone historii polskiej żeglugi pasażerskiej
Nagroda w kategorii - Najlepsza Promocja Turystyki Województwa Pomorskiego 2011, za wydawnictwa poświęcone historii polskiej żeglugi pasażerskiej
Wręczenie nagrody na GTT
Wręczenie nagrody na GTT
Pierwsza z tych książek ?Polskie Transatlantyki? doczekała się już dwóch wydań, poświęcona jest jest 58 letniej historii polskiej żegludze pasażerskiej oraz ludziom, dzięki którym dzieje pływających pod biało-czerwoną
banderą transatlantyków są powodem do dumy i podziwu. Książka jest pierwszą tak obszerną publikacją na
polskim rynku wydawniczym poświęconą pasażerskim transatlantykom - prawdziwą kopalnią wiedzy o
pływających pod polską banderą statkach pasażerskich, począwszy od pierwszego parowca s/s "Polonia" (zakupionego od Duńczyków w 1930 r. razem z "Kościuszką" i "Pułaskim"), poprzez "Piłsudskiego",
"Sobieskiego", "Chrobrego", "Jagiełłę", aż po jednostki najsłynniejsze - "Batorego" i "Stefana Batorego", który przeszedł do historii światowej żeglugi jako ostatni transatlantyk o napędzie parowym oraz ta jednostka, która
w 1988 r. zakończyła prawie 150-letnią historię pasażerskiej żeglugi między Europą a Kanadą.

Dwóm ostatnim transatlantykom Jerzy Drzemczewski poświęcił zresztą dwa osobne albumy. W pierwszym z nich ?Legenda Batorego w fotografii? na 224 stronach formatu 230x320 mm zaprezentował w sumie 620 zdjęć z życia pasażerów i załogi tego najsłynniejszego naszego transatlantyku. Ilustrują one pięć różnych okresów historii tego statku i Polski: okres przedwojenny, wojenny, lata 1947-51, gdy był eksploatowany na linii Gdynia-Nowy Jork,
okres zimnej wojny, w czasie której pływał na linii indyjsko-pakistańskiej oraz lata politycznej odwilży 1956 r., gdy powrócił na Atlantyk pływając regularnie z Gdyni do Montrealu. Ta ostatnia relacja, od 1969 r. kiedy ?Batorego?
zastąpił zastąpił zakupiony od Holendrów, zbudowany w 1952 r. ?Maasdam?, który pod polską banderą, po
gruntownej przebudowie w Gdańskiej Stoczni Remontowej, przyjął nazwę ?Stefan Batory?, jest jeszcze bardziej szczegółowo zilustrowana 860 zdjęciami rozmieszczonymi na 268 stronach albumu ?Ostatni transatlantyk Stefan Batory?.

Serdecznie dziękujemy za to szczególne wyróżnienie. Cieszymy się, że nasza praca przynosi owoce. Jest to
dowód na to, że działalność naszego wydawnictwa jest zauważalna. Nagroda jest dla nas również doskonałą motywacją do dalszych przedsięwzięć.