Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Jerzego Drzemczewskiego

Na wniosek Związku Armatorów Polskich i Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za wybitne zasługi w pracy dziennikarskiej i publicystycznej oraz popularyzowania wiedzy o morzu postanowieniem z dnia 17 czerwca 2013 r. prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył red. Jerzego Drzemczewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, który wręczyła mu wiceminister Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju prof. dr hab. Dorota Pyć podczas spotkania wigilijnego członków, przyjaciół i sympatyków KIGM w dniu 9 grudnia 2013 r.

Dziękując za to wysokie i zaszczytne odznaczenie Jerzy Drzemczewski powiedział m.in.: Traktuję je nie tylko jako docenienia mojej dotychczasowej działalności publicystycznej, pisarskiej i wydawniczej, zwłaszcza dotyczącej najnowszej historii polskiej żeglugi, ale przede wszystkim jako zobowiązanie do kontynuowania tej pracy. Jej głównym celem jest uchronienie od zapomnienia jeszcze wielu kart wspaniałych dziejów polskiej gospodarki morskiej II RP, a przede wszystkim PRL-u, o których coraz bardziej się zapomina. A były one ? co szczególnie dobrze widać z perspektywy dnia dzisiejszego, bardzo znaczące, a ich źródłem był ogromny trud kilkuset tysięcy zatrudnionych w niej pracowników. To oni są najwierniejszymi czytelnikami moich książek, a zwłaszcza albumów, pokazując z dumą prezentowane tam zdjęcia, swoim dzieciom i wnukom.

Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował inicjatorom i autorom wniosku o to wysokie odznaczenie Romanowi Woźniakowi, prezesowi PLO SA i wiceprzewodniczącemu Związku Armatorów Polskich, Jerzemu Uzięble ? byłemu sekretarzowi generalnemu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz Annie Wypych Namiotło ? byłej wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.