Bałtycka Spółka Okrętowa 1938-1958
Polska i angielska wersja językowa

Cena: 50 PLN

Dostępna polska i angielska wersja językowa

''Bałtycka Spółka Okrętowa 1938-1958'' jest monografią jednej z dwóch prywatnych, przedwojennych polskich firm żeglugowych. Armator ten, jego statki i ich załogi złotymi zgłoskami zapisały się w historii Polskiej Marynarki Handlowej, zwłaszcza podczas II Wojny Światowej. Jego właścicielami było pięciu pracujących w polskich firmach obrotu portowo-morskiego, absolwentów Szkoły Morskiej w Tczewie oraz trzech zawodowo związanych z handlem morskim polskich arystokratów.
Jednym z tych ostatnich był Tadeusz Olszowski, który przede wszystkim, ze względu na swoje wysokie kwalifikacje i sukcesy zawodowe został dyrektorem BSO. Ponad pół wieku później wnuk głównego założyciela tej spółki Jan Peter Olszowski, dostarczając z rodzinnego archiwum dokumenty, wycinki prasowe, zdjęcia itp. zlecił wydawnictwu PORTA MARE napisanie na jej temat książki. Tego trudnego zadania podjęli się znakomici znawcy historii polskiej żeglugi: Bohdan Huras i Marek Twardowski. Książka jest ważnym dokumentem, dobrze ilustrującym formalno-prawne warunki powstawania tej firmy, jej rozwój i działalność podczas II Wojny Światowej, niepozbawioną tragicznych zdarzeń oraz jej funkcjonowania w pierwszych latach powojennych, aż do nacjonalizacji w latach 1949-50.


  
Wróć  Udostępnij