Morski Terminal Masowy Gdynia w fotografii

Z okazji 20 lecia Morskiego Terminalu Masowego Gdynia wydawnictwo PORTA MARE wydało opracowany na tę okazję dwujęzyczny (polsko-angielski) album, w którym omówiono i zilustrowano najważniejsze dokonania oraz wydarzenia mające wpływ na rozwój tej spółki. Album składa się z dwóch części: historycznej i współczesnej, obejmującej ostatnie 20 lat. W części historycznej dość szczegółowo ilustrując ją wieloma unikalnymi zdjęciami, nawiązano do budowy gdyńskiego portu, który powstawał dokładnie na obszarze zajmowanym obecnie przez Morski Terminal Masowy Gdynia.

W części tej prezentowane są zdjęcia z budowy pierwszego w porcie nabrzeża, które później nazwano Szwedzkim, pierwszego statku, który zawinął po pierwszą w historii tego portu partię węgla (1740 ton), pierwszych urządzeń do przeładunku węgla o wydajności nie spotykanej wtedy w żadnym innym porcie Europy, o roli śląskich koncernów węglowo-hutniczych w budowie portu, o wyjątkowo dobrym interesem, którym dla portu były stacjonarne i pływające węglowe bazy bunkrowe. Tę część zamyka tabela przedstawiająca wielkość przeładunków portu w latach 1924-1938, z dominującą w nich pozycją węgla (na 9,2 mln ton przeładowanych ładunków w 1938 r., węgla było 6,5 mln ton). Kolejne zdjęcia przedstawiają tą część portu (nabrzeża Basenu Węglowego) podczas niemieckiej okupacji, w której nadal był przeładowywany węgiel, dostarczany głównie do Szwecji (w latach 1940-1944 przeładowano w sumie 15,4 mln ton węgla) oraz zniszczenia portu dokonane przez wycofujące się oddziały niemieckie, a także jego odbudowę w latach 1946-51. Historyczną część kończą zdjęcia przedstawiające tą część portu (zwaną Rejonem III) w latach 1953-1990.

Część współczesna (kolorowa) albumu rozpoczynają zdjęcia z powołania MTMG, pierwszych zakupów inwestycyjnych (żuraw o udźwigu 16 ton firmy FAMAK, przenośnik pneumatyczno-mechaniczny VIGAN), uruchomiono w 2003 r. stanowisko do przeładunku płynnych chemikaliów i przekazano w 2006 r. do eksploatacji pyłoszczelny magazyn (nr 29). Kolejne zdjęcia prezentują zmodernizowane w 2009 r. stanowiska do przeładunku chemikaliów płynnych, pogłębienie do 13,5 m nabrzeża Holenderskiego, co zaowocowało częstą obsługą przez MTMG masowców panamax i zwiększonymi do ponad 4 mln ton obrotami terminalu, a także montażem następnych, nowoczesnych żurawi.

Od 29 sierpnia 2011 r. nowym właścicielem i operatorem MTMG jest międzynarodowa spółka logistyczna ATIC Services, co znalazło swój wyraz również w prezentowanych zdjęciach. W tej części albumu dość szczegółowo omówiono, a także zilustrowano postępy prowadzonych na terenie MTMG przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA znaczących inwestycji, które w najbliższym czasie mocno zdynamizują obroty terminalu. Są nimi budowa oddanego w maju 2015 r. ogromnego magazynu zbożowo-paszowego o pojemności 60 tys. ton., którego operatorem jest MTMG oraz zrealizowana latem 2015 r. przebudowa i pogłębienie do 13,8 m nabrzeża Szwedzkiego. W albumie prezentowana jest również cała kolekcja statków-rekordzistów (zarówno pod względem wielkości przeładowywanych ładunków jak i ich tonażu), z których ostatni: ?Bulk Switzerland? miał nośność 181.709 ton i był największym statkiem w historii gdyńskiego portu.

Album został wydany w nakładzie 1000 egz., który w całości zakupił Morski Terminal Masowy Gdynia.

Ponieważ w albumie wykorzystano tylko niewielką część zgromadzonego podczas jego opracowania materiału fotograficznego i unikalnych zdjęć, zwłaszcza z pierwszego okresu budowy portu gdyńskiego i jego odbudowy bezpośrednio po wojnie, dlatego do historii gdyńskiego portu, najlepiej również w formie dwujęzycznego albumu fotograficznego chcielibyśmy powrócić w najbliższej przyszłości.