Bałtycka Spółka Okrętowa 1938-1958

Monografia ''Bałtycka Spółka Okrętowa 1938-1958''. Armator ten, którego statki i ich załogi złotymi zgłoskami zapisały się w historii Polskiej Marynarki Handlowej, zwłaszcza podczas II Wojny Światowej. Jego właścicielami było pięciu pracujących w polskich firmach obrotu portowo-morskiego, absolwentów Szkoły Morskiej w Tczewie oraz trzech zawodowo związanych z handlem morskim polskich arystokratów.] Jednym z tych ostatnich był Tadeusz Olszowski, który, przede wszystkim ze względu na swoje wysokie kwalifikacje i sukcesy zawodowe został dyrektorem BSO. Ponad pół wieku później wnuk głównego założyciela tego armatora Jan Peter Olszowski, dostarczając wcześniej z rodzinnego archiwum dokumenty, wycinki prasowe, zdjęcia itp. zlecił wydawnictwu PORTA MARE napisanie na temat tej spółki książki. Zadania tego podjęli się Bohdan Huras i Marek Twardowski. Cały nakład tej książki wykupił p. Jan P. Olszowski, przekazując m.in. ok. 50 egzemplarzy do największych w Polsce bibliotek naukowych. Książka ta jest bowiem ważnym dokumentem, dobrze ilustrującym formalno-prawne warunki powstawania tej firmy, jej rozwój i działalność podczas II Wojny Światowej, niepozbawioną tragicznych zdarzeń oraz jej funkcjonowania w pierwszych latach powojennych, aż do nacjonalizacji w latach 1949-50.

Książka ukazała się również w języku angielskim.