"Mayday!... Mayday!..." w Radiu Gdańsk

Miło nam zakomunikować, że wydana przez nasze wydawnictwo książka „Mayday!... Mayday!...”, będąca relacją dr Krystyny Obolewicz-Dąbrowskiej – lekarza i członkini załogi statku „Bolesław Krzywousty”, uprowadzonej przez partyzantów Ludowego Frontu Wyzwolenia Erytrei od 1 lutego br. będzie przez 2 miesiące codziennie czytana przez wybitną aktorkę Katarzynę Figurę w Radiu Gdańsk.

Fragmentów (będzie w sumie 60 odcinków) tej znakomitej książki będzie można wysłuchać każdego dnia, z wyjątkiem sobót i niedziel, począwszy od 1 lutego o godz. 5.10 i 21.50. Wcześniej, bo 29 stycznia o godz. 22.00 słuchacze Radia Gdańsk będą mogli wysłuchać rozmowy red. Iwony Borawskiej z autorką książki Krystyną Obolewicz-Dąbrowską oraz jej interpretatorką Katarzyną Figurą.

Dodajmy, że książka „Mayday!... Mayday!...” cieszy się ogromną popularnością. Jej autorka miała już wiele spotkań z czytelnikami, m.in. w Gdańskiej Izbie Lekarskiej, w Klubie Marynarki Wojennej „Riviera” oraz bibliotekach. Kilka następnych spotkań czeka w kolejce. O książce i jej bohaterach był też duży artykuł w „Naszej historii”.