Palnowane wznowienia i książki w przygotowaniu

Zapowiedzi:

- "Morskie Gracje" - IV wydanie uwzględniające zdjęcia z Rejsu Niepodległości "Daru Młodzieży" / Przełom kwietnia-maja 2019
- "Zwiedzamy Kaszuby samochodem" - IV wydanie uzupełnione i poprawione. Kwiecień 2019

Planowane wznowienia w 2019:

- "Gdynia Morzem Pachnąca" część I (historyczna)
- "Gdynia Morzem Pachnąca" część II (współczesna)
- "Polska Żegluga Morska. Album Floty 1951 - 2018. III wydanie

Książki w przygotowaniu - planowane do wydania w 2019:

- "Kapitanowie transatlantyków"
- "Album floty Dalmoru 1946-2012"
- "Klejnoty Księżniczki Dagmary - pierwsze polskie transatlantyki